PN-EN 15004-10:2018-04 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 10: Właściwości fizyczne i projektowanie urządzeń gaśniczych gazowych na IG-541

Zakres

1.1 W niniejszym dokumencie określono charakterystyczne wymagania dotyczące stałych urządzeń gaśniczych gazowych w odniesieniu do środka gaśniczego IG-541. Przedstawiono szczegółowe informacje o właściwościach fizycznych, specyfikację, zastosowanie oraz wymagania bezpieczeństwa.
1.2 Niniejszy dokument stosuje się w przypadku urządzeń pracujących przy ciśnieniu nominalnym 150 bar, 200 bar i 300 bar w temperaturze 15°C. Nie wyklucza to stosowania innych systemów, jednak dane projektowe dla innych wartości ciśnienia w tym momencie nie są dostępne.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15004-10:2018-04 - wersja angielska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 10: Właściwości fizyczne i projektowanie urządzeń gaśniczych gazowych na IG-541
Data publikacji 03-04-2018
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 15004-10:2017 [IDT], ISO 14520-15:2015 [MOD]
Zastępuje PN-EN 15004-10:2008 - wersja angielska
ICS 13.220.20