PN-EN 15004-7:2018-04 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 7: Właściwości fizyczne i projektowanie urządzeń gaśniczych gazowych na IG-01

Zakres

1.1 W niniejszym dokumencie określono charakterystyczne wymagania dotyczące stałych urządzeń gaśniczych gazowych w odniesieniu do środka gaśniczego IG-01. Przedstawiono szczegółowe informacje o właściwościach fizycznych, specyfikację, zastosowanie oraz wymagania bezpieczeństwa.
1.2 Niniejszy dokument stosuje się w przypadku urządzeń pracujących przy ciśnieniu nominalnym 160 bar, 200 bar i 300 bar w temperaturze 15°C. Nie wyklucza to stosowania innych systemów, jednak dane projektowe dla innych wartości ciśnienia w tym momencie nie są dostępne.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15004-7:2018-04 - wersja angielska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 7: Właściwości fizyczne i projektowanie urządzeń gaśniczych gazowych na IG-01
Data publikacji 03-04-2018
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 15004-7:2017 [IDT], ISO 14520-12:2015 [MOD]
Zastępuje PN-EN 15004-7:2008 - wersja angielska
ICS 13.220.20