PN-EN 15276-2:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Aerozolowe zestawy gaśnicze -- Cześć 2: Projektowanie, instalacja i konserwacja

Zakres

Niniejsza Europejska Norma określa wymagania i metody projektowania, instalacji i konserwacji aerozolowych zestawów gaśniczych oraz charakterystykę środków gaśniczych, rodzaje ognia, dla których jest właściwym środkiem gaśniczym. Niniejsza norma obejmuje stosowanie aerozolowych zestawów gaśniczych do całkowitego wypełnienia. Niniejsza norma nie ma zastosowania w przypadku tłumienia wybuchu. Niniejsza norma nie obejmuje wszystkich wymagań legislacyjnych.
W poszczególnych krajach obowiązują przepisy krajowe mające pierwszeństwo przed niniejszą Normą Europejską. Użytkownicy niniejszej normy powinni poinformować o stosowaniu lub niestosowaniu niniejszej Normy Europejskiej, właściwe podmioty krajowe

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15276-2:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Aerozolowe zestawy gaśnicze -- Cześć 2: Projektowanie, instalacja i konserwacja
Data publikacji 24-06-2019
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 15276-2:2019 [IDT], ISO 15779:2011 [MOD]
ICS 13.220.20