PN-EN 15276-1:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Aerozolowe zestawy gaśnicze -- Cześć 1: Wymagania i metody badań elementów składowych

Zakres

Niniejsza europejska norma określa wymogi i metody badań, elementów składowych aerozolowych zestawów gaśniczych. Niniejsza norma nie obejmuje wszystkich wymagań legislacyjnych. W poszczególnych krajach obowiązują szczegółowe przepisy krajowe i mają pierwszeństwo przed niniejszą Normą Europejską. Użytkownicy niniejszej Normy Europejskiej powinni poinformować o stosowaniu lub niestosowaniu niniejszej Normy Europejskiej, właściwe podmioty krajowe.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15276-1:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Aerozolowe zestawy gaśnicze -- Cześć 1: Wymagania i metody badań elementów składowych
Data publikacji 30-07-2019
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 15276-1:2019 [IDT], ISO 15779:2011 [MOD]
ICS 13.220.20