PN-EN ISO 6887-6:2013-06 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Mikrobiologia żywności i pasz -- Przygotowanie próbek, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań mikrobiologicznych -- Część 6: Specyficzne zasady przygotowywania próbek pobranych na etapie produkcji pierwotnej

Zakres

Niniejsza część ISO 6887 określa zasady przygotowania próbek oraz ich zawiesin pobieranych na wszystkich etapach, od gospodarstwa do rzeźni, do badań mikrobiologicznych, w przypadku, kiedy próbki wymagają innego przygotowania niż podano w ISO 6887-1. ISO 6887-1 podaje ogólne zasady przygotowania zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań mikrobiologicznych. Niniejsza część ISO 6887 nie dotyczy przygotowania próbek dla metod wykrywania i oznaczania liczby drobnoustrojów, dla których zasady przygotowania próbek określono w odpowiednich Normach Międzynarodowych. Niniejsza część ISO 6887 ma zastosowanie do różnego rodzaju próbek pobranych z wylęgarni, gospodarstw, pojazdów lub od zwierząt podczas transportu i od zwierząt lub ich tusz w rzeźni, w celu określenia statusu mikrobiologicznego zwierząt w kontekście czynników zoonotycznych. Niniejsza część ISO 6887 nie ma zastosowania do próbek pobranych w celu oceny higieny mięsa. Zasady te opisano w ISO 6887-2. Niniejsza część ISO 6887 nie dotyczy próbek pobranych ze środowiska wodnego (morskiego lub słodkowodnego) na etapie produkcji pierwotnej. Zasady te opisano w ISO 6887-3

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 6887-6:2013-06 - wersja angielska
Tytuł Mikrobiologia żywności i pasz -- Przygotowanie próbek, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań mikrobiologicznych -- Część 6: Specyficzne zasady przygotowywania próbek pobranych na etapie produkcji pierwotnej
Data publikacji 26-06-2013
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza EN ISO 6887-6:2013 [IDT], ISO 6887-6:2013 [IDT]
ICS 07.100.30