PN-EN ISO 6887-4:2017-05 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Przygotowanie próbek do badań, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań mikrobiologicznych -- Część 4: Specyficzne zasady przygotowania próbek produktów różnorodnych

Zakres

Niniejszy dokument określa zasady przygotowania próbek i ich zawiesin do badań mikrobiologicznych specyficznych produktów spożywczych nie uwzględnionych w innych częściach ISO 6887, które dotyczą bardziej ogólnych kategorii żywności.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do szerokiego zakresu różnorodnych produktów, ale nie obejmuje nowych produktów wprowadzonych na rynek po opublikowaniu niniejszej normy.
ISO 6887-1 określa ogólne zasady przygotowania próbki oraz jej zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesiętnych do badań mikrobiologicznych.
Niniejszy dokument nie obejmuje przygotowania próbek metodą zarówno do oznaczań ilościowych jak i wykrywania obecności, jeżeli szczegóły przygotowania są podane w odpowiedniej Normie Międzynarodowej.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do następujących produktów:
— produktów kwaśnych (o niskim pH);
— twardych i suchych produktów;
— odwodnionych, liofilizowanych i innych produktów o niskim Aw (włączając te z właściwościami hamującymi);
— mąk, całego ziarna zbóż, ubocznych produktów zbożowych;
— pasz, peletek dla bydła, śrut i gryzaków dla zwierząt domowych;
— żelatyny (w proszku i płatkach);
— margaryn, produktów do smarowania i innych produktów bezmlecznych z dodatkiem wody;
— jaj i produktów jajecznych;
— produktów piekarniczych, ciast i ciasteczek;
— świeżych owoców i warzyw;
— produktów fermentowanych i innych produktów zawierających żywe mikroorganizmy;
— napojów alkoholowych i niealkoholowych;
— alternatywnych produktów białkowych

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 6887-4:2017-05 - wersja angielska
Tytuł Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Przygotowanie próbek do badań, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań mikrobiologicznych -- Część 4: Specyficzne zasady przygotowania próbek produktów różnorodnych
Data publikacji 15-05-2017
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza EN ISO 6887-4:2017 [IDT], ISO 6887-4:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 6887-4:2005/Ap1:2005 - wersja polska, PN-EN ISO 6887-4:2005/AC:2005 - wersja polska, PN-EN ISO 6887-4:2005/A1:2011 - wersja angielska, PN-EN ISO 6887-4:2005 - wersja polska
ICS 07.100.30