PN-EN ISO 6887-1:2017-05 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Przygotowanie próbek do badań, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań mikrobiologicznych -- Część 1: Ogólne zasady przygotowania zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych

Zakres

Niniejszy dokument określa ogólne zasady przygotowania w warunkach tlenowych zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań mikrobiologicznych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi i zwierzęta.
Niniejszy dokument ma zastosowanie ogólne i pozostałe części stosuje się do określonych grup produktów przytoczonych we wprowadzeniu. Niektóre aspekty mogą być także zastosowane w metodach molekularnych, w których matryce mogą powodować hamowanie etapów metody PCR i w następstwie wpływać na wyniki badania.
Niniejszy dokument nie obejmuje przygotowania próbek zarówno do oznaczań ilościowych jak i wykrywania obecności, jeżeli instrukcje przygotowania są szczegółowo podane w określonych Normach Międzynarodowych

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 6887-1:2017-05 - wersja angielska
Tytuł Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Przygotowanie próbek do badań, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań mikrobiologicznych -- Część 1: Ogólne zasady przygotowania zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych
Data publikacji 15-05-2017
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza EN ISO 6887-1:2017 [IDT], ISO 6887-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 6887-1:2000 - wersja polska
ICS 07.100.30