PN-EN 15037-1:2011 - wersja polska

Bez VAT: 159,80  PLN Z VAT: 196,55  PLN
Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe systemy stropowe -- Część 1: Belki

Zakres

Podano wymagania, podstawowe kryteria właściwości użytkowych i ocenę zgodności belek prefabrykowanych wykonanych ze zbrojonego lub sprężonego betonu zwykłego, z uwzględnieniem EN 1992-1-1:2004, używanego do połączeń z pustakami zgodnie z prEN 15037-2 lub prEN 15037-3 lub prEN 15037-4 lub prEN 15037-5 i/lub z betonem wykonywanym na placu budowy do konstrukcji belkowo-pustakowych systemów stropowych i dachowych. Załącznik A podaje typologię różnych rodzajów systemów stropowych i dachowych

* wymagane pola

Bez VAT: 159,80  PLN Z VAT: 196,55  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 15037-1:2011/Ap1:2012P

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15037-1:2011 - wersja polska
Tytuł Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe systemy stropowe -- Część 1: Belki
Data publikacji 28-11-2011
Liczba stron 91
Grupa cenowa X
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 195, Prefabrykatów z Betonu
Wprowadza EN 15037-1:2008 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 15037-1:2008 - wersja angielska
ICS 91.100.30
Elementy dodatkowe PN-EN 15037-1:2011/Ap1:2012P