PN-EN 771-3+A1:2015-10 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono charakterystyki i wymagania dotyczące właściwości użytkowych elementów murowych z betonu kruszywowego, wyprodukowanych z kruszyw zwykłych i lekkich lub połączenia obu, których główne zamierzone zastosowania są wspólne, mury licowe lub narażone, w zastosowaniach przenoszących lub nieprzenoszących obciążenia w budownictwie i inżynierii lądowej i wodnej.
Elementy są odpowiednie do wszystkich postaci murowania łącznie z warstwą pojedynczą, zewnętrzną warstwą kominów, ścianą szczelinową, działową, oporową i piwnicą. Mogą one zapewnić ochronę przeciwogniową, izolację cieplną, izolację przeciwdźwiękową i pochłanianie dźwięku.
W niniejszej Normie Europejskiej uwzględniono elementy murowe z betonu kruszywowego o całkowicie nieprostokątnym i nierównoległościennym kształcie, elementy kształtowane specjalnie i dodatkowe.
Zdefiniowano właściwości użytkowe dotyczące np. wytrzymałości, gęstości i dokładności wymiarowej oraz podano procedury oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP) wyrobu objętego niniejszą Normą Europejską. Podano wymaganie dotyczące znakowania wyrobów objętych niniejszą Normą Europejską.
W niniejszej Normie Europejskiej nie określono standardowych rozmiarów elementów murowych z betonu kruszywowego, ani standardowych rozmiarów roboczych, kątów elementów murowych z betonu kruszywowego kształtowanych specjalnie. Nie uwzględniono paneli o wysokości kondygnacji, obmurowania kominów spalinowych ani elementów przeznaczonych do stosowania jako warstwa wodochronna. Nie objęto elementów zawierających materiał do izolacji cieplnej, łączony od strony licowej elementu wrażliwego na ekspozycję na ogień.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 771-3+A1:2015-10 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)
Data publikacji 26-10-2015
Liczba stron 43
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 233, Konstrukcji Murowanych
Wprowadza EN 771-3:2011+A1:2015 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 771-3:2011 - wersja niemiecka, PN-EN 771-3:2011 - wersja polska, PN-EN 771-3:2011 - wersja angielska
ICS 91.100.30