PN-EN 771-3:2011 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 771-3+A1:2015-10 - wersja angielska

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN
Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono charakterystyki i właściwości użytkowe elementów murowych z betonu kruszywowego produkowanych z kruszyw zwykłych i lekkich lub kombinacji jednych i drugich, dla których główne zamierzone zastosowania są wspólne, przeznaczonych do murów tynkowanych lub nietynkowanych, przenoszących obciążenia i nieprzenoszących obciążeń w budownictwie i inżynierii lądowej. Elementy są odpowiednie dla wszystkich rodzajów ścian, w tym ścian jednowarstwowych, zewnętrznych warstw kominów, ścian szczelinowych, działowych, oporowych i ścian piwnic. Mogą stanowić ochronę ogniową, izolację cieplną, izolację dźwiękową oraz służyć pochłanianiu dźwięku.
W niniejszej Normie Europejskiej uwzględniono elementy murowe z betonu kruszywowego o całkowicie nieprostokątnym i nierównoległościennym kształcie, elementy kształtowane specjalnie oraz uzupełniające.
Zdefiniowano właściwości użytkowe związane np. z wytrzymałością, gęstością, dokładnością wymiarów oraz dane dotyczące oceny zgodności wyrobu z niniejszą Normą Europejską. Podano również wymagania dotyczące znakowania wyrobów, które mieszczą się w zakresie niniejszej Normy Europejskiej.
W niniejszej Normie Europejskiej nie określono standardowych wymiarów elementów murowych z betonu kruszywowego, ani standardowych wymiarów nominalnych, ani kątów pochylenia elementów murowych z betonu kruszywowego kształtowanych specjalnie. Nie uwzględniono elementów o wysokości kondygnacji, elementów przewodów kominowych spalinowych i dymowych, ani elementów przeznaczonych do stosowania jako warstwy wodochronne. Nie uwzględniono elementów z wbudowanym materiałem izolującym cieplnie, związanym a powierzchniami elementu narażonymi na działanie ognia.

* wymagane pola

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 771-3:2011 - wersja polska
Tytuł Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)
Data publikacji 05-11-2014
Data wycofania 26-10-2015
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 233, Konstrukcji Murowanych
Wprowadza EN 771-3:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 771-3:2005 - wersja polska, PN-EN 771-3:2005/A1:2006 - wersja polska
ICS 91.100.30
Zastąpiona przez PN-EN 771-3+A1:2015-10 - wersja angielska