PN-EN 1650:2019-12 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania grzybobójczego lub bójczego na grzyby drożdżopodobne chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych stosowanych w obszarze spożywczym, przemysłowym, domowym oraz instytucjonalnym -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1)

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę badania i minimalne wymagania dotyczące grzybobójczego lub bójczego wobec grzybów drożdżopodobnych działania chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych, które mają jednorodną, fizycznie trwałą postać jeśli są rozcieńczone w wodzie twardej lub - w przypadku produktów gotowych do użycia - w wodzie. Produkty mogą być badane tylko w stężeniu 80 % lub w niższym, ponieważ dodanie organizmów testowych i substancji obciążającej zawsze powoduje rozcieńczenie. Niniejszy dokument odnosi się do produktów stosowanych w obszarze spożywczym, przemysłowym, domowym i instytucjonalnym z wyłączeniem obszarów i sytuacji, w których dezynfekcja jest wskazana ze względów medycznych oraz z wyłączeniem produktów używanych do żywych tkanek oprócz produktów do higieny rąk w wyżej wymienionych obszarach. Uwzględniono co najmniej następujące obszary:
a) produkcja, dystrybucja i sprzedaż:
1) żywności pochodzenia zwierzęcego:
- mleka i produktów mlecznych;
- mięsa i produktów mięsnych;
- ryb, owoców morza i produktów pokrewnych;
- jaj i produktów z jaj;
- pasz dla zwierząt;
- itp.
2) żywności pochodzenia roślinnego:
- napojów;
- owoców, warzyw i pochodnych (łącznie z
cukrem, destylatami…);
- mąki, produktów mielenia i pieczenia;
- pasz dla zwierząt;
- itp.
b) obszary domowy i instytucjonalny:
- instytucje dostarczające żywność;
- obszary publiczne;
- transport publiczny;
- szkoły;
- żłobki i przedszkola;
- sklepy;
- obiekty sportowe;
- pojemniki na odpady (kosze…;,
- hotele;
- mieszkania;
- klinicznie niewrażliwe obszary szpitalne;
- biura;
- itp.
c) inne obszary przemysłowe:
- materiały opakowaniowe;
- biotechnologiczne (drożdże, białka, enzymy…);
- farmaceutyczne;
- kosmetyczne i toaletowe;
- włókiennicze;
- przemysł kosmiczny;
- przemysł komputerowy;
- itp.
W EN 14885 szczegółowo przedstawiono powiązania różnych badań z innymi oraz z „zaleceniami stosowania”.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1650:2019-12 - wersja angielska
Tytuł Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania grzybobójczego lub bójczego na grzyby drożdżopodobne chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych stosowanych w obszarze spożywczym, przemysłowym, domowym oraz instytucjonalnym -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1)
Data publikacji 06-12-2019
Liczba stron 49
Grupa cenowa T
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 296, Dezynfekcji i Antyseptyki
Wprowadza EN 1650:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1650+A1:2013-08 - wersja angielska
ICS 71.100.35