PN-EN 13697+A1:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa metoda określania działania bakteriobójczego i grzybobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych używanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej w odniesieniu do nieporowatych powierzchni -- Metoda badania i wymagania bez działania mechanicznego (faza 2, etap 2)

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej przedstawiono metodę badania (faza 2/etap 2) i minimalne wymagania dotyczące działania bakteriobójczego i/lub grzybobójczego lub bójczego wobec grzybów drożdżopodobnych chemicznych środków dezynfekcyjnych, które mają jednorodną, fizycznie trwałą postać, w wodzie twardej lub - w przypadku produktów gotowych do użytku - w wodzie w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej, z wyłączeniem obszarów i sytuacji, w których dezynfekcja jest wskazana ze względów medycznych oraz z wyłączeniem produktów stosowanych na żywych tkankach. Zakres niniejszej Normy Europejskiej stosuje się co najmniej do:
a) przetwarzania, dystrybucji i sprzedaży:
1) żywności pochodzenia zwierzęcego:
i) mleka i jego przetworów;
ii) mięsa i jego przetworów;
iii) ryb, żywności pochodzenia morskiego i produktów pokrewnych;
iv) jaj i wyrobów jajczarskich;
v) paszy i karmy dla zwierząt;
vi) itd.
2) żywności pochodzenia roślinnego:
i) napojów;
ii) owoców, warzyw i ich przetworów (w tym cukru, wyrobów alkoholowych);
iii) mąki, wyrobów młynarskich i piekarniczych;
iv) paszy i karmy dla zwierząt;
v) itd.
b) zakładów użyteczności publicznej i warunków domowych:
1) zakładów żywienia;
2) miejsc publicznych;
3) komunikacji publicznej;
4) szkół;
5) żłobków i przedszkoli;
6) sklepów;
7) pomieszczeń sportowych;
8) pojemników na śmiecie (kosze);
9) hoteli;
10) mieszkań;
11)obszarów szpitalnych nie związanych bezpośrednio z działalnością kliniczną;
12 biur;
13) itd.
c) innych dziedzin przemysłu:
1) materiałów opakowaniowych;
2) biotechnologii (drożdże, białka, enzymy...);
3) farmaceutycznego;
4) kosmetycznego i wyrobów toaletowych;
5) tekstylnego;
6) przemysłu kosmicznego i komputerowego;
7) itd.
Stosując niniejszą Normę Europejską można określić działanie bakteriobójcze i/lub grzybobójcze lub bójcze wobec grzybów drożdżopodobnych nierozcieńczonego produktu. Jeżeli badane są trzy stężenia produktu w zakresie od aktywnego do nieaktywnego to wymaga się rozcieńczenia produktu, a zatem produkt tworzy jednorodny stabilny preparat w wodzie twardej.
W EN 14885 szczegółowo przedstawiono powiązania różnych badań z innymi oraz z „zaleceniami stosowania”.
UWAGA 1 Opisana metoda jest przeznaczona do określania działania preparatów handlowych lub substancji aktywnych na bakterie i/lub grzyby , w warunkach ich stosowania.
UWAGA 2 Niniejsza metoda nie może być stosowana do oceny działania produktów wobec prątków.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13697+A1:2019-08 - wersja angielska
Tytuł Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa metoda określania działania bakteriobójczego i grzybobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych używanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej w odniesieniu do nieporowatych powierzchni -- Metoda badania i wymagania bez działania mechanicznego (faza 2, etap 2)
Data publikacji 28-08-2019
Liczba stron 41
Grupa cenowa S
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 296, Dezynfekcji i Antyseptyki
Wprowadza EN 13697:2015+A1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13697:2015-06 - wersja angielska
ICS 11.080.20, 71.100.35