PN-EN 13697:2015-06 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13697+A1:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa metoda określania działania bakteriobójczego i grzybobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych używanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej w odniesieniu do nieporowatych powierzchni -- Wymagania i metoda badania bez działania mechanicznego (faza 2/etap 2)

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej przedstawiono metodę badania (faza 2/etap 2) i minimalne wymagania dotyczące działania bakteriobójczego i/lub grzybobójczego lub bójczego wobec grzybów drożdżopodobnych chemicznych środków dezynfekcyjnych, które mają jednorodną, fizycznie trwałą postać, w wodzie twardej lub - w przypadku produktów gotowych do użytku - w wodzie w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej, z wyłączeniem obszarów i sytuacji, w których dezynfekcja jest wskazana ze względów medycznych oraz z wyłączeniem produktów stosowanych na żywych tkankach. Zakres niniejszej Normy Europejskiej stosuje się co najmniej do: a) przetwarzania, dystrybucji i sprzedaży: 1) żywności pochodzenia zwierzęcego: i) mleka i jego przetworów; ii) mięsa i jego przetworów; iii) ryb, żywności pochodzenia morskiego i produktów pokrewnych; iv) jaj i wyrobów jajczarskich; v) paszy i karmy dla zwierząt; 6) itd. 2) żywności pochodzenia roślinnego: i) napojów; ii) owoców, warzyw i ich przetworów (w tym cukru, wyrobów alkoholowych); iii) mąki, wyrobów młynarskich i piekarniczych; iv) paszy i karmy dla zwierząt; v) itd. b) zakładów użyteczności publicznej i warunków domowych: 1) zakładów żywienia; 2) miejsc publicznych; 3) komunikacji publicznej; 4) szkół; 5) żłobków i przedszkoli; 6) sklepów; 7) pomieszczeń sportowych; 8) pojemników na śmiecie (kosze); 9) hoteli; 10) mieszkań; 11)obszarów szpitalnych nie związanych bezpośrednio z działalnością kliniczną; 12 biur; 13) itd. c) innych dziedzin przemysłu: 1) materiałów opakowaniowych; 2) biotechnologii (drożdże, białka, enzymy...); 3) farmaceutycznego; 4) kosmetycznego i wyrobów toaletowych; 5) tekstylnego; 6) przemysłu kosmicznego i komputerowego; 7) itd. Stosując niniejszą Normę Europejską można określić działanie bakteriobójcze i/lub grzybobójcze lub bójcze wobec grzybów drożdżopodobnych nierozcieńczonego produktu

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13697:2015-06 - wersja angielska
Tytuł Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa metoda określania działania bakteriobójczego i grzybobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych używanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej w odniesieniu do nieporowatych powierzchni -- Wymagania i metoda badania bez działania mechanicznego (faza 2/etap 2)
Data publikacji 10-06-2015
Data wycofania 28-08-2019
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 296, Dezynfekcji i Antyseptyki
Wprowadza EN 13697:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13697:2002 - wersja polska, PN-EN 13697:2002/Ap1:2003 - wersja polska
ICS 11.080.20, 71.100.35
Zastąpiona przez PN-EN 13697+A1:2019-08 - wersja angielska