PN-A-74010:1991 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 712:2002 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ziarno zbóż i przetwory zbożowe -- Oznaczanie wilgotności (rutynowa metoda odwoławcza)

Zakres

Normę stosuje się do oznaczania wilgotności ziarna pszenicy, żyta, jęczmienia, prosa, ryżu, oraz ich przetworów. Norma nie jest stosowana dla ziarna kukurydzy. Zasada metody polega na oznaczaniu ubytku masy odważki poddanej suszeniu w temperaturze 130-133 stopni Celsjusza w warunkach, które pozwalają uzyskać wynik zgodny z tym, jaki otrzymuje się stosując podstawową metodę odwoławczą. Pr6bke można poddać kondycjonowaniu (wstępnemu suszeniu lub nawilżeniu). Podano sposoby rozdrobnienia próbki.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-74010:1991 - wersja polska
Tytuł Ziarno zbóż i przetwory zbożowe -- Oznaczanie wilgotności (rutynowa metoda odwoławcza)
Data publikacji 10-12-1991
Data wycofania 06-05-2002
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 36, Zbóż i Przetworów Zbożowych
Zastępuje PN-A-74011:1986 - wersja polska
ICS 67.060
Zastąpiona przez PN-ISO 712:2002 - wersja polska