PN-A-74011:1986 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-R-74110:1998 - wersja polska, PN-A-74010:1991 - wersja polska, PN-ISO 6540:1994 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ziarno zbóż, nasiona roślin strączkowych i przetwory zbożowe -- Oznaczanie wilgotności

Zakres

Określono 3 rodzaje metod: suszenie w temperaturze 130 stopni Celsjusza, suszenie w temperaturze 150 stopni Celsjusza - wg europejskiej konwencji browarnej i suszenie w temperaturze 105 stopni Celsjusza. Metody polegają na ustaleniu różnicy masy odważki przed i po suszeniu w określonej dla metody temperaturze i czasie suszenia. Metodę suszenia w 105 stopni Celsjusza - wg EBC stosuje się do jęczmienia browarnego, metodę suszenia w temperaturze 105 stopni Celsjusza stosuje się do badania zarodków zbożowych. Wilgotność pozostałych produktów zbożowych oznacza się za pomocą metody suszenia w temperaturze 130 stopni Celsjusza

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-74011:1986 - wersja polska
Tytuł Ziarno zbóż, nasiona roślin strączkowych i przetwory zbożowe -- Oznaczanie wilgotności
Data publikacji 09-06-1986
Data wycofania 30-08-2011
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 36, Zbóż i Przetworów Zbożowych
Zastępuje PN-A-74011:1982 - wersja polska
ICS 67.060
Zastąpiona przez PN-A-74010:1991 - wersja polska, PN-ISO 6540:1994 - wersja polska, PN-R-74110:1998 - wersja polska