PN-R-74110:1998 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Jęczmień -- Metody badań

Zakres

Podano definicje i klasyfikację zanieczyszczeń. Opisano osiem metod badań: oznaczanie wilgotności, oznaczanie wyrównania ziarna, oznaczanie zanieczyszczeń, oznaczanie energii i zdolności kiełkowania, oznaczanie żywotności ziarna, oznaczanie ziaren ozimych w jęczmieniu jarym, oznaczanie barwy jęczmienia zwyczajnego, oznaczanie szkodników. W załączniku A podano charakterystykę i wymiary sit w sortownikach mechanicznych. W załączniku B podano sprawdzanie temperatury suszenia. W załączniku C podano sprawdzanie sprawności suszarki, a w załączniku D bibliografię

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-R-74110:1998/Ap1:1999P

Informacje dodatkowe

Numer PN-R-74110:1998 - wersja polska
Tytuł Jęczmień -- Metody badań
Data publikacji 02-01-1998
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 36, Zbóż i Przetworów Zbożowych
Zastępuje PN-A-74011:1986 - wersja polska
ICS 67.060
Elementy dodatkowe PN-R-74110:1998/Ap1:1999P