PN-R-74013:2012 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ziarno zbóż -- Wstępna kontrola jakości i badanie cech organoleptycznych

Zakres

W niniejszej normie opisano zasady wykonywania wstępnej kontroli jakości ziarna zbóż w środkach transportu i magazynach oraz metody badania cech organoleptycznych ziarna. Niniejszą normę stosuje się do ziarna pszenicy zwyczajnej, żyta, pszenżyta, jęczmienia i owsa przeznaczonego do konsumpcji i na pasze. Niniejszej normy nie stosuje się do materiału siewnego

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-R-74013:2012 - wersja polska
Tytuł Ziarno zbóż -- Wstępna kontrola jakości i badanie cech organoleptycznych
Data publikacji 20-11-2012
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 36, Zbóż i Przetworów Zbożowych
Zastępuje PN-R-74013:1970 - wersja polska
ICS 67.060