PN-EN ISO 24333:2012 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Ziarno zbóż i przetwory zbożowe -- Pobieranie próbek

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania dotyczące dynamicznego i statycznego, ręcznego lub za pomocą mechanicznych urządzeń, pobierania próbek ziarna zbóż i przetworów zbożowych dla oceny ich jakości i stanu. Ma ona zastosowanie do pobierania próbek w celu oznaczania heterogenicznie rozłożonych substancji skażających, zanieczyszczeń i wyróżników jakościowych zwykle homogenicznie rozłożonych, jak te używane dla oceny jakości lub zgodności ze specyfikacją. Może być ona stosowana do oznaczania owadów w partii ziarna. UWAGA 1 Inne metody, np. pułapki w czasie, gdy ziarno jest w magazynie, są bardziej odpowiednie do oceny populacji szkodników. Ma ona zastosowanie do pobierania próbek w celu oceny jakości i stanu partii organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO), ale jest nieodpowiednia do oznaczania przypadkowej obecności materiału zmodyfikowanego genetycznie w produktach niezmodyfikowanych genetycznie. Nie stosuje się jej do materiału siewnego. UWAGA 2 Pobieranie próbek materiału siewnego określają reguły ustanowione przez ISTA (Międzynarodowy Związek Oceny Nasion). UWAGA 3 W czasie publikacji nie były dostępne wyniki badań umożliwiające włączenie do zakresu niniejszej Normy Międzynarodowej pobierania próbek produktów niezmodyfikowanych genetycznie w celu oznaczania przypadkowej obecności GM

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 24333:2012 - wersja polska
Tytuł Ziarno zbóż i przetwory zbożowe -- Pobieranie próbek
Data publikacji 07-11-2012
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 36, Zbóż i Przetworów Zbożowych
Wprowadza EN ISO 24333:2009 [IDT], ISO 24333:2009 [IDT], EN ISO 24333:2009/AC:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 24333:2010 - wersja angielska, PN-EN ISO 24333:2010/AC:2010 - wersja angielska
ICS 67.060