PN-ISO 2859-2:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną -- Plany badania na podstawie jakości granicznej (LQ) stosowane podczas kontroli partii izolowanych

Zakres

Może być stosowana wtedy, kiedy warunki przejścia podane w ISO 2859-1 nie mają zastosowania. Oznaczana jest za pomocą zalecanych ciągów wartości jakości granicznych, z ryzykiem odbiorcy najczęściej poniżej 10 procent i zawsze poniżej 13 procent. Procedury przewidziane są dla zaspokojenia potrzeb w dwóch sytuacjach: Procedura A jest stosowana wtedy, kiedy zarówno dostawca jak i odbiorca chcą rozpatrywać partie izolowane (powinna być używana wtedy, kiedy nie ma wyraźnego zalecenia stosowania procedury B), procedura B jest stosowana wtedy, kiedy dostawca traktuje partię jako jedną z ciągłej serii partii, ale odbiorca rozpatruje otrzymaną partię jako izolowaną

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 2859-2:1996 - wersja polska
Tytuł Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną -- Plany badania na podstawie jakości granicznej (LQ) stosowane podczas kontroli partii izolowanych
Data publikacji 28-05-1996
Data wycofania 02-11-2022
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 10, Zastosowań Metod Statystycznych
Wprowadza ISO 2859-2:1985 [IDT]
ICS 03.120.30