PN-ISO 2859-4:2005 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną -- Część 4: Procedury oceny deklarowanych poziomów jakości

Zakres

Przedstawiono plany badania i procedury - które mogą być stosowane do oceny, czy poziom jakości jednostki (partii, procesu itp.) odpowiada wartości deklarowanej. Plany badania zostały tak zaprojektowane, aby uzyskać ryzyko odrzucenia poprawnie zadeklarowanego poziomu jakości mniejsze od 5 procent. Ryzyko tego, że nie zostanie zakwestionowany niewłaściwie zadeklarowany poziom jakości wynosi 10 procent i jest związane z granicznym ilorazem jakości. Podane plany badania odpowiadają trzem poziomom zdolności dyskryminacji

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 2859-4:2005 - wersja polska
Tytuł Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną -- Część 4: Procedury oceny deklarowanych poziomów jakości
Data publikacji 22-04-2005
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 10, Zastosowań Metod Statystycznych
Wprowadza ISO 2859-4:2002 [IDT]
ICS 03.120.30