PN-ISO 3951:1997 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Kontrola wyrywkowa procentu jednostek niezgodnych na podstawie liczbowej oceny właściwości; procedury i nomogramy

Zakres

Norma jest komplementarna do normy PN-ISO 2859. Celem metod w niej przedstawionych jest zapewnienie, by partie o akceptowanej jakości były przyjmowane z dużym prawdopodobieństwem i by prawdopodobieństwo nieprzyjęcia gorszych partii było możliwie największe. Stosuje się ją gdy są spełnione następujące warunki: procedura jest stosowana do kontroli ciągłej serii partii wyrobów sztukowych, dostarczanych przez jednego producenta stosującego ten sam proces produkcyjny; analizowana jest tylko jedna właściwość, która musi być mierzalna na skali ciągłej; produkcja jest ustabilizowana, a badana właściwość ma rozkład normalny; umowa lub norma definiuje górną i/lub dolną granicę tolerancji

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 3951:1997 - wersja polska
Tytuł Kontrola wyrywkowa procentu jednostek niezgodnych na podstawie liczbowej oceny właściwości; procedury i nomogramy
Data publikacji 18-09-1997
Data wycofania 31-10-2023
Liczba stron 115
Grupa cenowa XA
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 10, Zastosowań Metod Statystycznych
Wprowadza ISO 3951:1989 [IDT]
Zastępuje PN-N-03031:1977 - wersja polska
ICS 03.120.30