PN-ISO 3534-2:2010 - wersja polska

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN
Statystyka -- Słownik i symbole -- Część 2: Statystyka stosowana

Zakres

Zdefiniowano 327 terminów używanych w statystyce stosowanej i przedstawiono je w koncepcyjnych ramach zgodnych z przyjętą w ISO normatywną praktyką terminologiczną. Terminy uporządkowano w sposób tematyczny. Załączono alfabetyczny indeks terminów oraz zdefiniowano znormalizowane symbole i skróty

* wymagane pola

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 3534-2:2010 - wersja polska
Tytuł Statystyka -- Słownik i symbole -- Część 2: Statystyka stosowana
Data publikacji 04-11-2010
Liczba stron 163
Grupa cenowa XC
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 10, Zastosowań Metod Statystycznych
Wprowadza ISO 3534-2:2006 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 3534-2:1994 - wersja polska
ICS 03.120.30, 01.040.03