PN-EN 1304:2013-10 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Dachówki i kształtki dachowe ceramiczne -- Definicje i specyfikacja wyrobów

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej wyszczególniono wymagania dla dachówek ceramicznych i kształtek (elementów) uzupełniających ceramicznych do pokryć dachowych, okładzin i obudów ściennych. Ma zastosowanie do wszystkich dachówek i kształtek uzupełniających zdefiniowanych w Rozdziale 3. Dachówki ceramiczne i kształtki uzupełniające, które spełniają wymagania niniejszego dokumentu, mogą być używane jako pokrycia dachowe, okładziny i wykładziny pionowych ścian. Określono minimalne wymagania dla wyrobu, wystarczające w momencie dostawy i zapewniające, że wyrób spełni wymagania na poziomie zdeklarowanym, z zastrzeżeniem że zmiany zachodzące w materiale są wynikiem normalnych warunków jego użytkowania. Wyniki otrzymane dla wyrobu, zgodnie z normą, dotyczą momentu gdy jest on oferowany na sprzedaż

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1304:2013-10 - wersja angielska
Tytuł Dachówki i kształtki dachowe ceramiczne -- Definicje i specyfikacja wyrobów
Data publikacji 08-10-2013
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 234, Elementów do Pokryć Dachowych
Wprowadza EN 1304:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1304:2007 - wersja polska, PN-EN 1304:2007/Ap1:2011 - wersja polska
ICS 01.040.91, 91.100.25