PN-EN 14225-3:2018-02 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Skafandry nurkowe -- Część 3: Zespoły i części składowe skafandra ogrzewanego lub chłodzonego w sposób aktywny -- Wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono konstrukcję i właściwości użytkowe skafandrów lub ich części składowych ogrzewanych i chłodzonych w sposób aktywny, do noszenia przez nurków w trakcie działalności pod wodą, gdy użytkownik oddycha pod wodą. Dodatkowo podano sposób oznakowania, sposób etykietowania, informacje możliwe do uzyskania w punkcie sprzedaży i instrukcje użytkowania.
Określono badania laboratoryjne i badania związane z praktycznym użytkowaniem.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 14225-3:2018-02/Ap1:2019-07E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN 14225-3:2018-02 - wersja angielska
Tytuł Skafandry nurkowe -- Część 3: Zespoły i części składowe skafandra ogrzewanego lub chłodzonego w sposób aktywny -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 12-02-2018
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 22, Odzieżownictwa
Wprowadza EN 14225-3:2017 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
Zastępuje PN-EN 14225-3:2006 - wersja polska
ICS 97.220.40
Elementy dodatkowe PN-EN 14225-3:2018-02/Ap1:2019-07E