PN-ISO 3534-2:1994 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 3534-2:2010 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Statystyka -- Statystyczne sterowanie jakością -- Terminologia i symbole

Zakres

Zdefiniowano 180 terminów dotyczących statystycznego sterowania jakością, które mogą być stosowane przy opracowywaniu innych Polskich Norm. Terminy pogrupowano w następujących sekcjach: ogólne terminy dotyczące statystyki i sterowania jakością, terminy dotyczące pobierania próbek i kontroli odbiorczej, terminy dotyczące miar procesu. Terminy w poszczególnych sekcjach podano w układzie systematycznym, podano indeksy alfabetyczne terminów. W Załączniku A zamieszczono wykaz użytych symboli i skrótów

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 3534-2:1994 - wersja polska
Tytuł Statystyka -- Statystyczne sterowanie jakością -- Terminologia i symbole
Data publikacji 15-12-1994
Data wycofania 04-11-2010
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 10, Zastosowań Metod Statystycznych
Wprowadza ISO 3534-2:1993 [IDT]
Zastępuje PN-N-03000:1979 - wersja polska
ICS 03.120.30, 01.040.03
Zastąpiona przez PN-ISO 3534-2:2010 - wersja polska