PN-EN 124-5:2015-07 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 5: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z materiałów kompozytowych

Zakres

Niniejszą Normę Europejską stosuje się do zwieńczeń studzienek włazowych i zwieńczeń wpustów wykonanych z materiałów kompozytowych C1, C2 i C3 przy wykorzystaniu odpowiedniego procesu sterowanego automatycznie, który wytwarza pojedynczą konstrukcję i który nie zawiera wielu elementów połączonych razem, o wolnym prześwicie do 1000 mm włącznie, do przykrycia wpustów, studzienek włazowych i niewłazowych instalowanych w obszarach przeznaczonych do ruchu pieszego i/lub kołowego.
Ma zastosowanie do zwieńczeń studzienek włazowych i zwieńczeń wpustów do stosowania:
- w obszarach które mogą być użytkowane wyłącznie przez pieszych i rowerzystów (klasa A 15),
- w obszarach pieszych i porównywalnych, parkingach samochodowych lub parkingach samochodowych wielopoziomowych (klasa B 125),
- w obszarach kanałów przykrawężnikowych dróg, które mierzone od krawędzi krawężnika sięgają maksymalnie 0,5 m w kierunku jezdni i maksymalnie 0,2 m w kierunku obszaru pieszego (klasa C 250),
a dodatkowo do zwieńczeń studzienek włazowych do stosowania
- w jezdniach dróg (łącznie z pieszojezdniami), utwardzonych poboczach i obszarach parkingowych, dla wszystkich typów pojazdów drogowych (klasa D 400),
Niniejszej Normy Europejskiej nie stosuje się samodzielnie ale tylko w połączeniu z EN 124-1 i podaje ona wytyczne do połączeń pokryw/kratek wykonanych z materiałów kompozytowych z ramami wykonanymi zgodnie z EN 124-2, EN 124-3, EN 124-4 i EN 124-6. .
Niniejszego dokumentu nie stosuje się:
- zwieńczeń studzienek włazowych i zwieńczeń wpustów wykonanych metodami laminowania ręcznego,
- do kratek/pokryw będących częścią prefabrykowanych kanałów odwodnieniowych zgodnych z EN 1433,
- do wpustów podłogowych i dachowych w budynkach, które są wymienione w EN 1253 (wszystkie części)
- do skrzynek powierzchniowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 124-5:2015-07/Ap1:2017-08E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 124-5:2015-07 - wersja angielska
Tytuł Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 5: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z materiałów kompozytowych
Data publikacji 22-07-2015
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 124-5:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 124:2000 - wersja polska
ICS 93.080.30
Elementy dodatkowe PN-EN 124-5:2015-07/Ap1:2017-08E