PN-EN 124-5:2015-07 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 5: Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych wykonane z materiałów kompozytowych

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do zwieńczeń studzienek włazowych oraz zwieńczeń studzienek ściekowych wykonanych z materiałów kompozytowych C1, C2 i C3 - z wykorzystaniem odpowiednio kontrolowanych zautomatyzowanych procesów, w wyniku których powstaje jednolita struktura niezawierająca wielu połączonych ze sobą części, o wolnym prześwicie do 1 000 mm włącznie, stosowanych do przykrywania wpustów ściekowych, studzienek włazowych, studzienek inspekcyjnych przeznaczonych do instalowania w obszarach narażonych na ruch pieszy i/lub kołowy.
Odniesiono się w niej do zwieńczeń studzienek włazowych oraz zwieńczeń wpustów ściekowych mających zastosowanie w
— obszarach przeznaczonych wyłącznie dla pieszych i rowerzystów (klasa A 15),
— obszarach dla pieszych i obszarach równorzędnych, na parkingach lub terenach do parkowania samochodów osobowych (klasa B 125),
— obszarze usytuowanym przy krawężnikach, mierzonym od krawędzi krawężnika, rozciągającym się maksymalnie do 0,5 m od toru ruchu i maksymalnie do 0,2 m od obszarów dla pieszych (klasa C 250),
a dodatkowo odniesiono się także do zwieńczeń studzienek włazowych umieszczonych w
— jezdniach dróg (również ulicach dla pieszych), utwardzonych poboczach oraz obszarach parkingowych dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych (klasa D 400).
Niniejsza Norma Europejska nie może być stosowana odrębnie, lecz wyłącznie w połączeniu
z EN 124-1; podano w niej wytyczne dotyczące łączenia pokryw/krat wykonanych z materiałów kompozytowych z korpusami wg EN 124-2, EN 124-3, EN 124-4 lub EN 124-6.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do:
— zwieńczeń studzienek włazowych i zwieńczeń wpustów ściekowych wytwarzanych metodą ręcznego laminowania;
— krat/pokryw będących częścią prefabrykowanych kanałów odwadniających wg EN 1433;
— wpustów podłogowych i dachowych w budynkach wyszczególnionych w EN 1253 (wszystkie części); i
— skrzynek powierzchniowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 124-5:2015-07/Ap1:2017-08E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN 124-5:2015-07 - wersja angielska
Tytuł Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 5: Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych wykonane z materiałów kompozytowych
Data publikacji 22-07-2015
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 124-5:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 124:2000 - wersja polska
ICS 93.080.30
Elementy dodatkowe PN-EN 124-5:2015-07/Ap1:2017-08E