PN-EN 124-1:2015-07 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 1: Definicje, klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, właściwości użytkowe i metody badań

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do zwieńczeń studzienek włazowych oraz zwieńczeń wpustów ściekowych o wolnym prześwicie 1 000 mm włącznie, stosowanych do przykrywania wpustów, studzienek włazowych, studzienek inspekcyjnych zainstalowanych w obszarze narażonym na ruch pieszy i/lub kołowy. Podano definicje, klasyfikację, ogólne zasady projektowania, właściwości użytkowe i metody badania zwieńczeń wpustów ściekowych i zwieńczeń studzienek włazowych zgodnie z:
— EN 124-2 dla zwieńczeń wpustów ściekowych i zwieńczeń studzienek włazowych wykonanych z żeliwa;
— EN 124-3 dla zwieńczeń wpustów ściekowych i zwieńczeń studzienek włazowych wykonanych ze stali lub stopów aluminium;
— EN 124-4 dla zwieńczeń wpustów ściekowych i zwieńczeń studzienek włazowych wykonanych z betonu zbrojonego stalą;
— EN 124-5 dla zwieńczeń wpustów ściekowych i zwieńczeń studzienek włazowych wykonanych z materiałów kompozytowych;
— EN 124-6 dla zwieńczeń wpustów ściekowych i zwieńczeń studzienek włazowych wykonanych z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U);
Część 1 ma zastosowanie wyłącznie razem z przynajmniej jedną z norm EN 124-2, EN 124-3, EN 124-4, EN 124-5 lub EN 124-6, dla których Część 1 jest integralną częścią.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do:
— krat/pokryw będących częścią prefabrykowanych kanałów odwadniających wg EN 1433,
— wpustów podłogowych i dachowych w budynkach, wyszczególnionych w EN 1253 (wszystkie części),
— skrzynek powierzchniowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 124-1:2015-07 - wersja polska
Tytuł Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 1: Definicje, klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, właściwości użytkowe i metody badań
Data publikacji 19-08-2016
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 124-1:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 124:2000 - wersja polska
ICS 93.080.30