PN-EN 124-6:2015-07 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 6: Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do zwieńczeń studzienek włazowych oraz zwieńczeń wpustów ściekowych wykonanych w procesie wtryskiwania lub wytłaczania z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) o wolnym prześwicie do 1 000 mm włącznie, stosowanych do przykrywania wpustów ściekowych, studzienek włazowych, studzienek inspekcyjnych przeznaczonych do instalowania w obszarach narażonych na ruch pieszy i/lub kołowy.
Odniesiono się w niej do zwieńczeń studzienek włazowych oraz zwieńczeń wpustów ściekowych mających zastosowanie w:
— obszarach przeznaczonych wyłącznie dla pieszych i rowerzystów (klasa A 15), i
— obszarach dla pieszych i obszarach równorzędnych, na parkingach lub terenach do parkowania samochodów osobowych (klasa B 125).
W niniejszej Normie Europejskiej podano wytyczne dotyczące łączenia pokryw/krat wykonanych z PP, PE lub PVC-U z korpusami wg EN 124-2, EN 124-3, EN 124-4 i EN 124-5.
Niniejsza Norma Europejska nie może być stosowana odrębnie, lecz wyłącznie w połączeniu z EN 124-1.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do:
— pokryw punktów oczyszczania wg EN 13598-1;
— krat/pokryw będących częścią prefabrykowanych kanałów odwadniających wg EN 1433;
— wpustów podłogowych i dachowych w budynkach wymienionych w EN 1253 (wszystkie części);
— skrzynek powierzchniowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 124-6:2015-07 - wersja polska
Tytuł Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 6: Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)
Data publikacji 05-11-2018
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 124-6:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 124:2000 - wersja polska
ICS 93.080.30