PN-EN 124-6:2015-07 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 6: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

Zakres

Niniejszą Normę Europejską stosuje się do zwieńczeń studzienek włazowych włazowych i zwieńczeń wpustów, wykonanych metodami wtrysku lub wytłaczania z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) i poli(chlorku winylu) (PVC-U) metodami wtrysku lub wytłaczania, o wolnym prześwicie do 1000 mm włącznie, do przykrycia wpustów, studzienek włazowych i niewłazowych instalowanych w obszarach przeznaczonych do ruchu pieszego i/lub kołowego.
Ma zastosowanie do zwieńczeń studzienek włazowych i zwieńczeń wpustów do stosowania:
- w obszarach które mogą być użytkowane wyłącznie przez pieszych i rowerzystów (klasa A 15),
- i w obszarach pieszych i porównywalnych, parkingach samochodowych lub parkingach samochodowych wielopoziomowych (klasa B 125)
Niniejsza Norma Europejska podaje wytyczne do połączeń pokryw/kratek wykonanych z PP, PE lub PVC-U z ramami wykonanymi zgodnie z EN 124-2, EN 124-3, EN 124-4 i EN 124-5. .
Niniejszej Normy Europejskiej nie stosuje się samodzielnie ale tylko w połączeniu z EN 124-1.
Niniejszej Normy Europejskiej nie stosuje się:
- pokryw rewizyjnych zgodnych z EN 13598-1
- do kratek/pokryw będących częścią prefabrykowanych kanałów odwodnieniowych zgodnych z EN 1433,
- do wpustów podłogowych i dachowych w budynkach, które są wymienione w EN 1253 (wszystkie części)
- do skrzynek powierzchniowych

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 124-6:2015-07/Ap1:2017-08E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 124-6:2015-07 - wersja angielska
Tytuł Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 6: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)
Data publikacji 22-07-2015
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 124-6:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 124:2000 - wersja polska
ICS 93.080.30
Elementy dodatkowe PN-EN 124-6:2015-07/Ap1:2017-08E