PN-EN 124-1:2015-07 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 1: Definicje, klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, właściwości użytkowe i metody badań

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie do zwieńczeń studzienek włazowych i zwieńczeń wpustów o wolnym prześwicie do 1000 mm włącznie, do przykrycia wpustów, studzienek włazowych i niewłazowych instalowanych w obszarach przeznaczonych do ruchu pieszego i/lub kołowego. Podaje definicje, klasyfikację, ogólne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne oraz metody badań dla zwieńczeń wpustów i studzienek włazowych zgodnie z:

- EN 124-2, dla zwieńczeń wpustów i studzienek włazowych wykonanych z żeliwa;
- EN 124-3, dla zwieńczeń wpustów i studzienek włazowych wykonanych ze stali lub stopów aluminium;
- EN 124-4, dla zwieńczeń wpustów i studzienek włazowych wykonanych z betonu zbrojonego stalą;
- EN 124-5, dla zwieńczeń wpustów i studzienek włazowych wykonanych z materiałów kompozytowych,
- EN 124-6, dla zwieńczeń wpustów i studzienek włazowych wykonanych z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),

Integralną częścią każdej z tych części jest niniejsza część 1. Niniejszej części 1 nie stosuje się samodzielnie ale tylko w połączeniu z EN 124-2 do EN 124-6.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do:
- kratek/pokryw będących częścią prefabrykowanych kanałów odwodnieniowych zgodnych z EN 1433.
- wpustów podłogowych i dachowych w budynkach, które są wymienione w EN 1253 (wszystkie części)
- skrzynek powierzchniowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 124-1:2015-07/Ap1:2016-07E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN 124-1:2015-07 - wersja angielska
Tytuł Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 1: Definicje, klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, właściwości użytkowe i metody badań
Data publikacji 21-07-2015
Liczba stron 47
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 124-1:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 124:2000 - wersja polska
ICS 93.080.30
Elementy dodatkowe PN-EN 124-1:2015-07/Ap1:2016-07E