PN-EN 124-2:2015-07 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z żeliwa

Zakres

Niniejszą Normę Europejską (EN 124-1) stosuje się do zwieńczeń studzienek włazowych i zwieńczeń
wpustów wykonanych z żeliwa szarego lub sferoidalnego z udziałem betonu lub bez, o wolnym prześwicie do 1000 mm włącznie, do przykrycia wpustów, studzienek włazowych i niewłazowych instalowanych w obszarach przeznaczonych do ruchu pieszego i/lub kołowego.
Ma zastosowanie do zwieńczeń studzienek włazowych i zwieńczeń wpustów do stosowania:
- w obszarach które mogą być użytkowane wyłącznie przez pieszych i rowerzystów (przynajmniej klasa A 15),
- w obszarach pieszych i porównywalnych, parkingach samochodowych lub parkingach samochodowych wielopoziomowych (przynajmniej klasa B 125),
- w obszarach kanałów przykrawężnikowych dróg, które mierzone od krawędzi krawężnika sięgają maksymalnie 0,5 m w kierunku jezdni i maksymalnie 0,2 m w kierunku obszaru pieszego (przynajmniej klasa C 250),
- w jezdniach dróg (łącznie z pieszojezdniami), utwardzonych poboczach i obszarach parkingowych, dla wszystkich typów pojazdów drogowych (przynajmniej klasa D 400),
- w obszarach narażonych na wysokie obciążenia od kół, np. nabrzeża, nawierzchnie dla samolotów (przynajmniej klasa E 600),
- w obszarach narażonych na szczególnie wysokie obciążenia od kół, np. nawierzchnie dla samolotów (przynajmniej klasa F 900)

Niniejszej Normy Europejskiej nie stosuje się samodzielnie ale tylko w połączeniu z EN 124-1 i podaje ona wytyczne do połączeń pokryw/kratek wykonanych z żeliwa z ramami wykonanymi zgodnie z EN 124-3, EN 124-4, EN 124-5 i EN 124-6. .
Niniejszej Normy Europejskiej nie stosuje się:
- do wypełnień instalowanych na placu budowy, np. betonu, kostki brukowej itd.,
- do wklęsłych kratek klasy D 400 instalowanych w jezdniach dróg lub utwardzonych poboczach i wklęsłych kratek klas E 600 i F 900,
- do kratek/pokryw będących częścią prefabrykowanych kanałów odwodnieniowych zgodnych z EN 1433,
- do wpustów podłogowych i dachowych w budynkach, które są wymienione w EN 1253 (wszystkie części)
- do skrzynek powierzchniowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 124-2:2015-07/Ap1:2017-07E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 124-2:2015-07 - wersja angielska
Tytuł Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z żeliwa
Data publikacji 21-07-2015
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 124-2:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 124:2000 - wersja polska
ICS 93.080.30
Elementy dodatkowe PN-EN 124-2:2015-07/Ap1:2017-07E