PN-EN 124-2:2015-07 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 2: Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych wykonane z żeliwa

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do zwieńczeń wpustów ściekowych oraz zwieńczeń studzienek włazowych wykonanych z żeliwa z grafitem płatkowym i/lub żeliwa sferoidalnego, także w połączeniu z betonem, o wolnym prześwicie do 1 000 mm włącznie, stosowanych do przykrywania wpustów ściekowych, studzienek włazowych, studzienek inspekcyjnych przeznaczonych do instalowania w obszarach narażonych na ruch pieszy i/lub kołowy.
Odniesiono się w niej do zwieńczeń studzienek włazowych oraz zwieńczeń wpustów ściekowych mających zastosowanie w:
— obszarach przeznaczonych wyłącznie dla pieszych i rowerzystów (przynajmniej klasa A 15),
— obszarach dla pieszych i obszarach równorzędnych, na parkingach lub terenach do parkowania samochodów osobowych (przynajmniej klasa B 125),
— obszarze usytuowanym przy krawężnikach, mierzonym od krawędzi krawężnika, rozciągającym się maksymalnie do 0,5 m od toru ruchu i maksymalnie do 0,2 m od obszarów dla pieszych (przynajmniej klasa C 250),
— jezdniach dróg (również ulicach dla pieszych), utwardzonych poboczach oraz obszarach parkingowych dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych (przynajmniej klasa D 400),
— obszarach poddanych dużym naciskom kół, np. rampy, pasy startowe (przynajmniej klasa E 600),
— obszarach poddanych szczególnie dużym naciskom kół, np. pasy startowe (klasa F 900).
Niniejsza Norma Europejska nie może być stosowana odrębnie, lecz wyłącznie w połączeniu z EN 124-1; podano w niej wytyczne dotyczące łączenia pokryw/krat wykonanych z żeliwa z korpusami wg EN 124-3, EN 124-4, EN 124-5 lub EN 124-6.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do:
— wypełnienia pokryw zainstalowanych na miejscu, np. betonu, kostki brukowej, itp.;
— krat wklęsłych dla klasy D 400 instalowanych w jezdniach dróg lub na utwardzonych poboczach i krat wklęsłych dla klasy F 900 i E 600;
— krat/pokryw będących częścią prefabrykowanych kanałów odwadniających wg EN 1433;
— wpustów podłogowych i dachowych w budynkach wyszczególnionych w EN 1253 (wszystkie części), i
— skrzynek powierzchniowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 124-2:2015-07/Ap1:2017-07E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN 124-2:2015-07 - wersja angielska
Tytuł Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 2: Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych wykonane z żeliwa
Data publikacji 21-07-2015
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 124-2:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 124:2000 - wersja polska
ICS 93.080.30
Elementy dodatkowe PN-EN 124-2:2015-07/Ap1:2017-07E