PN-EN 124-3:2015-07 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 3: Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych wykonane ze stali lub stopów aluminium

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do zwieńczeń wpustów ściekowych oraz zwieńczeń studzienek włazowych wykonanych ze stali miękkiej, stali odpornej na korozję i stopów aluminium, także w połączeniu z betonem, o wolnym prześwicie do 1 000 mm włącznie, stosowanych do przykrywania wpustów ściekowych, studzienek włazowych, studzienek inspekcyjnych przeznaczonych do instalowania w obszarach narażonych na ruch pieszy i/lub kołowy.
Odniesiono się w niej do zwieńczeń studzienek włazowych oraz zwieńczeń wpustów ściekowych mających zastosowanie w:
— obszarach przeznaczonych wyłącznie dla pieszych i rowerzystów (przynajmniej klasa A 15),
— obszarach dla pieszych i obszarach równorzędnych, na parkingach lub terenach do parkowania samochodów osobowych (przynajmniej klasa B 125),
— obszarze usytuowanym przy krawężnikach, mierzonym od krawędzi krawężnika, rozciągającym się maksymalnie do 0,5 m od toru ruchu i maksymalnie do 0,2 m od obszarów dla pieszych (przynajmniej klasa C 250),
— jezdniach dróg (również ulicach dla pieszych), utwardzonych poboczach oraz obszarach parkingowych dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych (przynajmniej klasa D 400),
— obszarach poddanych dużym naciskom kół, np. rampy, pasy startowe (przynajmniej klasa E 600),
— obszarach poddanych szczególnie dużym naciskom kół, np. pasy startowe (klasa F 900).
Niniejsza Norma Europejska nie może być stosowana odrębnie, lecz wyłącznie w połączeniu
z EN 124-1; podano w niej wytyczne dotyczące łączenia pokryw/krat wykonanych ze stali lub stopów aluminium z korpusami wg EN 124-2 i EN 124-4, EN 124-5 lub EN 124-6.
Fabrykacja zwieńczeń studzienek włazowych i zwieńczeń wpustów ściekowych zgodnie z niniejszą normą jest ograniczona do obróbki plastycznej na zimno, mechanicznego zaciskania lub spawania ze sobą części składowych wykonanych z blach, taśm lub prętów bądź walcowanych lub wyciskanych kształtowników metalowych.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do:
— zwieńczeń studzienek włazowych i zwieńczeń wpustów ściekowych wykonanych z aluminiowych płyt żeberkowych stosowanych w jezdniach dróg (klasa D 400) i obszarach poddanych dużym naciskom kół (klasa E 600 i F 900);
— krat wklęsłych dla klasy D 400 instalowanych w jezdniach dróg lub na utwardzonych poboczach i krat wklęsłych dla klasy F 900 i E 600;
— krat/pokryw będących częścią prefabrykowanych kanałów odwadniających wg EN 1433;
— wpustów podłogowych i dachowych w budynkach wyszczególnionych w EN 1253 (wszystkie części); i
— skrzynek powierzchniowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 124-3:2015-07/Ap1:2017-08E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN 124-3:2015-07 - wersja angielska
Tytuł Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 3: Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych wykonane ze stali lub stopów aluminium
Data publikacji 22-07-2015
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 124-3:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 124:2000 - wersja polska
ICS 93.080.30
Elementy dodatkowe PN-EN 124-3:2015-07/Ap1:2017-08E