PN-EN 60079-2:2008 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60079-2:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów -- Część 2: Osłony gazowe z nadciśnieniem "p"

Zakres

Podano szczegółowe wymagania dotyczące budowy i badania urządzeń elektrycznych w obudowach ciśnieniowych o stopniu ochrony "p" przeznaczonych do używania w atmosferach potencjalnie wybuchowych. Podano 24 definicje oraz wymagania dotyczące konstrukcji, ograniczeń temperaturowych i zasilania gazem ochronnym. Opisano badania typu i wyrobu

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60079-2:2008 - wersja polska
Tytuł Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów -- Część 2: Osłony gazowe z nadciśnieniem "p"
Data publikacji 20-06-2008
Data wycofania 01-11-2010
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-2:2004 [IDT], EN 60079-2:2004/corrigendum Apr. 2006 [IDT], IEC 60079-2:2001 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60079-2:2005/AC:2006 - wersja angielska, PN-EN 60079-2:2005 - wersja angielska
ICS 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN 60079-2:2008 - wersja angielska