PN-EN 60079-2:2008 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60079-2:2010 - wersja polska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 2: Urządzenia przeciwwybuchowe w osłonie gazowej z nadciśnieniem "p"

Zakres

Podano szczegółowe wymagania dotyczące budowy i badania urządzeń elektrycznych w obudowach ciśnieniowych o stopniu ochrony "p" przeznaczonych do używania w atmosferach potencjalnie wybuchowych. Podano 25 definicji oraz wymagania dotyczące konstrukcji, ograniczeń temperaturowych i zasilania gazem ochronnym. Opisano badania typu i wyrobu

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60079-2:2008 - wersja angielska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 2: Urządzenia przeciwwybuchowe w osłonie gazowej z nadciśnieniem "p"
Data publikacji 11-07-2008
Data wycofania 28-06-2010
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-2:2007 [IDT], IEC 60079-2:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60079-2:2008 - wersja polska
ICS 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN 60079-2:2010 - wersja polska