PN-G-05026:2000 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Główne odwadnianie podziemnych zakładów górniczych -- Zasady projektowania

Zakres

Ustalono nazwy i określenia elementów głównego odwadniania podziemnych zakładów górniczych. Podano sposoby doboru elementów wyposażenia oraz metody obliczeń. Ustalono zasady lokalizacji i układu wyrobisk. Podano przykłady rozmieszczenia wyrobisk oraz ich wyposażenia

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-05026:2000 - wersja polska
Tytuł Główne odwadnianie podziemnych zakładów górniczych -- Zasady projektowania
Data publikacji 08-05-2000
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 125, Udostępniania i Eksploatacji Złóż Kopalin
ICS 73.020