PN-G-50000:2002 - wersja polska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Ochrona pracy w górnictwie -- Maszyny górnicze -- Ogólne wymagania bezpieczeństwa i ergonomii

Zakres

Ustalono wymagania bezpieczeństwa i ergonomii dotyczące: konstrukcji, stosowanych osłon, dokumentacji technicznej, wytrzymałości, sygnalizacji ostrzegawczej i wyposażenia elektrycznego dla maszyn górniczych

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-G-50000:2002 - wersja polska
Tytuł Ochrona pracy w górnictwie -- Maszyny górnicze -- Ogólne wymagania bezpieczeństwa i ergonomii
Data publikacji 31-12-2002
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 164, Bezpieczeństwa w Górnictwie
Zastępuje PN-G-50000:1993 - wersja polska
ICS 13.110, 73.100.01