PN-G-50003:2003 - wersja polska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Ochrona pracy w górnictwie -- Urządzenia elektryczne górnicze -- Wymagania i badania

Zakres

Ustalono wymagania dotyczące: warunków środowiskowych, niezbędnego wyposażenia, właściwości materiałów izolacyjnych, stopni ochrony, stosowanych zabezpieczeń, konstrukcji obudowy, rodzajów sterowania oraz programu badań

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-G-50003:2003 - wersja polska
Tytuł Ochrona pracy w górnictwie -- Urządzenia elektryczne górnicze -- Wymagania i badania
Data publikacji 09-07-2003
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 164, Bezpieczeństwa w Górnictwie
Zastępuje PN-G-50003:1996 - wersja polska
ICS 73.100.01, 29.260.20