PN-G-42040:1996 - wersja polska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Środki ochronne i zabezpieczające w elektroenergetyce kopalnianej -- Zabezpieczenia upływowe -- Wymagania i badania

Zakres

Podano wymagania dotyczące zespołu urządzeń zabezpieczających przed niebezpiecznymi skutkami upływu prądu elektrycznego do ziemi w kopalnianych sieciach i instalacjach elektrycznych prądu przemiennego nieuziemionych o napięciu do wartości 1000 V. Ustalono i określono podział zabezpieczeń i niezbędne terminy (13): zabezpieczenia upływowe centralne, blokujące i centralno-blokujące; rezystancje izolacji, uszkodzenia, zadziałania i nastawcza; prąd uszkodzenia. Określono program badań pełnych typu i niepełnych wyrobu oraz pobieranie próbek. Podano opis badań wspólnych oraz specjalnych dla określonych zabezpieczeń

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-G-42040:1996 - wersja polska
Tytuł Środki ochronne i zabezpieczające w elektroenergetyce kopalnianej -- Zabezpieczenia upływowe -- Wymagania i badania
Data publikacji 30-12-1996
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 164, Bezpieczeństwa w Górnictwie
ICS 73.020, 29.260.20