PN-G-42042:1998 - wersja polska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Środki ochronne i zabezpieczające w elektroenergetyce kopalnianej -- Zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe -- Wymagania i zasady doboru

Zakres

Podano 15 terminów i definicji dotyczących zabezpieczeń zwarciowych i przeciążeniowych kopalnianych sieci elektroenergetycznych. Podano wymagania ogólne oraz wymagania szczegółowe dla zabezpieczeń elementów sieci i odbiorników. Zasady obliczania prądów zwarciowych do doboru zabezpieczeń zwarciowych podano w załączniku normatywnym. W załączniku informacyjnym podano zalecane zasady doboru nastaw zabezpieczeń zwarciowych i przeciążeniowych

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-G-42042:1998 - wersja polska
Tytuł Środki ochronne i zabezpieczające w elektroenergetyce kopalnianej -- Zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe -- Wymagania i zasady doboru
Data publikacji 07-01-1998
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 164, Bezpieczeństwa w Górnictwie
ICS 29.120.50, 73.100.99