PN-G-42044:2000 - wersja polska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Środki ochronne i zabezpieczające w elektroenergetyce kopalnianej -- Zabezpieczenia ziemnozwarciowe -- Wymagania i zasady doboru

Zakres

Podano dwadzieścia dwie definicje. Określono wymagania, jakie powinny spełniać zabezpieczenia ziemnozwarciowe sieci elektroenergetycznych kopalnianych 6 kV. Podano zasady doboru zabezpieczeń ziemnozwarciowych. Podano także zależności niezbędne do wyznaczenia nastaw tych zabezpieczeń

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-G-42044:2000 - wersja polska
Tytuł Środki ochronne i zabezpieczające w elektroenergetyce kopalnianej -- Zabezpieczenia ziemnozwarciowe -- Wymagania i zasady doboru
Data publikacji 25-04-2000
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 164, Bezpieczeństwa w Górnictwie
ICS 73.100.99, 29.260.20