PN-EN 13427:2007 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Opakowania -- Wymagania dotyczące stosowania Norm Europejskich w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych

Zakres

Podano wymagania i procedurę, na podstawie których osoba lub organizacja odpowiedzialna za wprowadzenie na rynek opakowania lub produktu opakowanego (dostawca) może zastosować pięć norm (mandatowych) i raport CEN (mandatowy) (w dwóch częściach). Podano definicje dwóch terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13427:2007 - wersja polska
Tytuł Opakowania -- Wymagania dotyczące stosowania Norm Europejskich w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych
Data publikacji 08-11-2007
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 133, Opakowań
Wprowadza EN 13427:2004 [IDT]
Dyrektywa 94/62/EC
Zastępuje PN-EN 13427:2005 - wersja angielska
ICS 13.030.99, 55.020