PN-EN 13430:2007 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Opakowania -- Wymagania dotyczące opakowań przydatnych do odzysku przez recykling materiałowy

Zakres

Podano wymagania dotyczące opakowań w celu zaklasyfikowania ich jako przydatnych do odzysku przez recykling materiałowy, związane z ciągłym rozwojem zarówno opakowań, jak i technologii odzysku. Przedstawiono procedury oceny zgodności z omawianymi wymaganiami. Podano definicje sześciu terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13430:2007 - wersja polska
Tytuł Opakowania -- Wymagania dotyczące opakowań przydatnych do odzysku przez recykling materiałowy
Data publikacji 13-11-2007
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 133, Opakowań
Wprowadza EN 13430:2004 [IDT]
Dyrektywa 94/62/EC
Zastępuje PN-EN 13430:2005 - wersja niemiecka, PN-EN 13430:2005 - wersja angielska
ICS 13.030.50, 55.020