PN-EN 13430:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13430:2007 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Opakowania -- Wymagania dotyczące opakowań przydatnych do odzysku przez recykling materiałowy

Zakres

Podano wymagania dotyczące opakowań w celu zaklasyfikowania ich jako przydatnych do odzysku przez recykling materiałowy, związane z ciągłym rozwojem zarówno opakowań, jak i technologii odzysku. Przedstawiono procedury oceny zgodności z omawianymi wymaganiami. Podano definicje sześciu terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13430:2005 - wersja angielska
Tytuł Opakowania -- Wymagania dotyczące opakowań przydatnych do odzysku przez recykling materiałowy
Data publikacji 15-05-2005
Data wycofania 13-11-2007
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 133, Opakowań
Wprowadza EN 13430:2004 [IDT]
Dyrektywa 94/62/EC
Zastępuje PN-EN 13430:2002 - wersja polska
ICS 13.030.50, 55.020
Zastąpiona przez PN-EN 13430:2007 - wersja polska