PN-EN 13432:2002 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Opakowania -- Wymagania dotyczące opakowań przydatnych do odzysku przez kompostowanie i biodegradację -- Program badań i kryteria oceny do ostatecznej akceptacji opakowań

Zakres

Podano wymagania oraz procedury określające przydatność do kompostowania i obróbki opakowań i materiałów opakowaniowych w warunkach beztlenowych uwzględniając cztery cechy: 1) biodegradowalność, 2) rozdrobnienie podczas obróbki biologicznej, 3) wpływ na proces obróbki biologicznej, 4) wpływ na jakość uzyskanego kompostu. Podano definicje terminów: składnik materiału opakowaniowego, element opakowania, rozdrobnienie, ostateczna biodegradacja, całkowita zawartość suchej masy, ciała stałe lotne

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 13432:2002/AC:2006P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13432:2002 - wersja polska
Tytuł Opakowania -- Wymagania dotyczące opakowań przydatnych do odzysku przez kompostowanie i biodegradację -- Program badań i kryteria oceny do ostatecznej akceptacji opakowań
Data publikacji 27-12-2002
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 133, Opakowań
Wprowadza EN 13432:2000 [IDT]
Dyrektywa 94/62/EC
ICS 13.030.99, 55.020
Elementy dodatkowe PN-EN 13432:2002/AC:2006P