PN-EN 13429:2007 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Opakowania -- Wielokrotne użycie

Zakres

Podano wymagania, które powinno spełniać opakowanie aby zostało zaklasyfikowane jako opakowanie wielokrotnego użytku oraz procedury oceny zgodności z tymi wymaganiami z włączeniem towarzyszących systemów

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13429:2007 - wersja polska
Tytuł Opakowania -- Wielokrotne użycie
Data publikacji 25-10-2007
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 133, Opakowań
Wprowadza EN 13429:2004 [IDT]
Dyrektywa 94/62/EC
Zastępuje PN-EN 13429:2005 - wersja angielska
ICS 13.030.50, 55.020