PN-EN 13431:2007 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Opakowania -- Wymagania dotyczące opakowań przydatnych do odzysku w postaci energii, w tym określenie minimalnej wartości opałowej dolnej

Zakres

Określono wymagania dla zakwalifikowania opakowania jako przydatnego do odzysku w postaci energii i ustanawia procedury oceny zgodności z tymi wymaganiami. Ich zakres stosowania został ograniczony do czynników zależnych od dostawcy. Podano definicje ośmiu terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13431:2007 - wersja polska
Tytuł Opakowania -- Wymagania dotyczące opakowań przydatnych do odzysku w postaci energii, w tym określenie minimalnej wartości opałowej dolnej
Data publikacji 08-11-2007
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 133, Opakowań
Wprowadza EN 13431:2004 [IDT]
Dyrektywa 94/62/EC
Zastępuje PN-EN 13431:2005 - wersja angielska
ICS 13.030.99, 55.020