PN-EN 13431:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13431:2007 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Opakowania -- Wymagania dotyczące opakowań przydatnych do odzysku w postaci energii, w tym określenie minimalnej wartości opałowej

Zakres

Podano wymagania dotyczące opakowań przydatnych do odzysku energii i procedury potrzebne dostawcy wprowadzającemu opakowanie na rynek, w celu zapewnienia zgodności z niniejszymi wymaganiami. Określono wymagania dotyczące opakowań zaklasyfikowanych jako przydatne do odzysku w postaci energii oraz procedury do oceny zgodności z tymi wymaganiami. Podano definicje ośmiu terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13431:2005 - wersja angielska
Tytuł Opakowania -- Wymagania dotyczące opakowań przydatnych do odzysku w postaci energii, w tym określenie minimalnej wartości opałowej
Data publikacji 15-05-2005
Data wycofania 08-11-2007
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 133, Opakowań
Wprowadza EN 13431:2004 [IDT]
Dyrektywa 94/62/EC
Zastępuje PN-EN 13431:2002 - wersja polska
ICS 13.030.99, 55.020
Zastąpiona przez PN-EN 13431:2007 - wersja polska