PN-EN 62196-1:2015-05 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki pojazdowe -- Przewodowe ładowanie pojazdów elektrycznych -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Niniejsza część normy IEC 62196 dotyczy wtyczek, gniazd wtyczkowych, nasadek i wtyków pojazdowych oraz zestawów przewodów do elektrycznych pojazdów drogowych, zwanych dalej „wyrobami”, przeznaczonych do stosowania w układach ładownia przewodowego z wbudowanymi urządzeniami sterowniczymi, na napięcie znamionowe robocze nie przekraczające:
- 690 V a.c. o częstotliwości 50 Hz - 60 Hz i na prąd znamionowy nie przekraczający 250 A,
- 1 500 V d.c. i na prąd znamionowy nie przekraczający 400 A.
Wyroby te przeznaczone są do instalowania tylko przez osoby pouczone (IEC 60050-195:1998, IEC 60050-195/AMD1:2001, 195-04-02) lub osoby wykwalifikowane (IEC 60050-195:1998, IEC 60050-195/AMD1:2001, 195-04-01).
Wyroby te i zestawy przewodów przeznaczone są do stosowania w obwodach wyszczególnionych w
IEC 61851–1, pracujących przy różnych napięciach i częstotliwościach, i które mogą zawierać sygnały bardzo niskiego napięcia oraz sygnały łączności.
Wyroby te i zestawy przewodów są przewidziane do stosowania w temperaturze otoczenia zawierającej się w przedziale od -30 °C do +50 °C.
UWAGA 1 W niektórych krajach mogą mieć zastosowanie inne wymagania.
UWAGA 2 W następujących krajach, stosuje się -35 °C: SE.
Wyroby te są przewidziane tylko do przyłączania przewodów z żyłami miedzianymi lub ze stopów miedzi.
Wyroby według niniejszej części IEC 62196 stosuje się w ustalonych trybach ładowania elektrycznych pojazdów drogowych Tryby te zdefiniowano w IEC 61851-1. Definicje te oraz opis rodzajów przyłączeń (sytuacja A, B lub C), opisano w IEC 61851-1:2010, 6.2 i 6.3.1.
UWAGA 3 W następujących krajach tryb ładowania 1 nie będzie dopuszczony. UK, US, CA, SG.
Niniejsza część IEC 62196 nie dotyczy standardowych wyrobów stosowanych w systemach ładowania, w których dopuszcza się zastosowanie takich wyrobów, konstruowanych według wymagań innych norm (np. w trybie 1 i w trybie 2). Takie standardowe wyroby mogą być stosowane w warunkach (tryb i sytuacja), ustalonych w IEC 61851-1.
Niniejszą część IEC 62196 można stosować jako wskazówki dla wyrobów o mniejszej liczbie styków i niższych danych znamionowych, przeznaczonych do lżejszych pojazdów.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62196-1:2015-05 - wersja angielska
Tytuł Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki pojazdowe -- Przewodowe ładowanie pojazdów elektrycznych -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 18-05-2015
Liczba stron 98
Grupa cenowa X
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN 62196-1:2014 [IDT], IEC 62196-1:2014 [MOD]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 62196-1:2012/A11:2013-06 - wersja angielska, PN-EN 62196-1:2012 - wersja angielska, PN-EN 62196-1:2012/A12:2015-02 - wersja angielska
ICS 43.120, 29.120.30