PN-M-51048:1991 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-M-51048:2015-04 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Sprzęt pożarniczy -- Rozdzielacze

Zakres

Ustalono wymagania dla rozdzielaczy stosowanych w pożarnictwie do rozdzielania środka gaśniczego z węża tłoczonego głównego do kilku węży gaśniczych. Podano podział na typy (kulkowy i grzybkowy) oraz wielkości (52 i 75), oznaczenie, wymagania i badania; warunki pakowania, przechowywania i transportu rozdzielaczy

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-51048:1991 - wersja polska
Tytuł Sprzęt pożarniczy -- Rozdzielacze
Data publikacji 30-09-1991
Data wycofania 28-04-2015
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Zastępuje PN-M-51049:1964 - wersja polska, PN-M-51048:1979 - wersja polska
ICS 13.220.10
Zastąpiona przez PN-M-51048:2015-04 - wersja polska