PN-EN 14540+A1:2008 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14540:2014-11 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Węże pożarnicze -- Węże nieprzesiąkające, płasko składane, do hydrantów wewnętrznych

Zakres

Określono wymagania i metody badań dla węży nie przesiąkających, płasko składanych, stosowanych w hydrantach wewnętrznych. Węże są przeznaczone do stosowania przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 1,5 MPa, w zakresie średnic wewnętrznych od 25 mm do 52 mm. Norma ma zastosowanie jedynie do węży z przeznaczeniem pożarniczym, do użytkowania przy minimalnej temperaturze otoczenia -20 stopni C w normalnych warunkach i -30 stopni C w warunkach klimatu zimniejszego. Węże spełniające wymagania niniejszej normy powinny być stosowane z łącznikami spełniającymi wymagania odpowiednich norm krajowych dotyczących łączników

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14540+A1:2008 - wersja polska
Tytuł Węże pożarnicze -- Węże nieprzesiąkające, płasko składane, do hydrantów wewnętrznych
Data publikacji 17-01-2008
Data wycofania 06-11-2014
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 14540:2004+A1:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14540:2007 - wersja angielska
ICS 13.220.10, 23.040.70
Zastąpiona przez PN-EN 14540:2014-11 - wersja angielska